นำเสนอผลงานวิจัยที่ ICCE2014 ประเทศญี่ปุ่น

นักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษากลุ่ม Technology-enhanced Learning in Science (TELiS) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยใน Pre-conference Workshop งาน The 22nd International Conference on Computers in Education (ICCE2014)

[…]